Giffarine Clinic

Fine Scan 1550

1550 นวตกรรมใหม่ของการยิงเลเซอร์ที่เรียกว่า fractional laser ช่วยกระตุ้นให้มีการสร้างคอลลาเจนเพิ่มขึ้น ช่วยรักษาแผลเป็นจากหลุมสิว พร้อมทั้งช่วยในการฟื้นฟูสภาพผิว ลดเลือนริ้วรอย และกระชับรูขุมขน รวมทั้งฝ้าที่รักษายาก เห็นการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำการรักษา


คำถาม :
Fine Scan 1550 มีขั้นตอนการรักษาอย่างไร

คำตอบ :

ก่อนเริ่มรักษาจะต้องทำความสะอาดผิวหนังบริเวณที่จะรักษาให้เรียบร้อย จากนั้นจึงใช้ยาชาชนิดครีมทาทั่วบริเวณดังกล่าวทิ้งไว้ประมาณ 45 นาทีจนยาชาออกฤทธิ์ แพทย์จะใช้หัวเลเซอร์สัมผัสเบา ๆ บริเวณผิวและเคลื่อนไปมาให้ทั่วบริเวณจนครบตามขนาดพลังงานที่คำนวณไว้เรียบร้อยแล้ว โดยทั่วไปจะใช้เวลาในการรักษาไม่เกิน 20 นาที